Leonie Looijen-Vogelaar - Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching
 Video over hypnotherapie en de praktijk:

Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
Presentatie Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching Leonie Looijen-Vogelaar

Hoe werkt de therapie?
 
De therapiesessies
Tijdens de eerste sessie zal de therapeute uitgebreid vragen naar jouw klachten en zul je samen bepalen wat  jouw doel is. Ook tijdens deze intake zal de therapeute gebruik maken van hypnotische vraagtechnieken zodat er contact wordt gemaakt met jouw onbewuste. 
 
In de daarop volgende sessies los je de belemmeringen op. Je werkt zelf aan jouw ontwikkeling, leert grenzen te verleggen en optimaal gebruik te maken van jouw vermogens. De therapeute speelt hierin een adviserende en begeleidende rol. Zij leert je HOE je jouw doel kunt bereiken.

Alles wat u  bespreekt tijdens de sessies met de therapeute wordt vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen met toestemming van de cliënt zal informatie over sessies aan derden (b.v. huisarts, specialisten) worden gegeven.
 
Wat is hypnose?
Hypnose is een vorm van aandachtige, uiterst gerichte concentratie waarin gebeurtenissen in de buitenwereld 
of de omgeving buitengesloten worden. Deze uiterst ge-richte concentratie noemt met trance. Iedereen heeft, 
vaak zonder het te weten, dagelijks ervaring met trance, bijvoorbeeld:
 
  • zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnenkomen
  • dagdromen, waardoor je zo in de innerlijke wereld bezig bent, dat de omgeving vervaagt.
     
In trance in jouw onbewuste meer vatbaar voor suggesties. Hypnose is géén slaap. Het kan worden ervaren als een hele diepe ontspanning. Je hoort alles en je zult je je alles kunnen herinneren. Je hoeft niet bang te zijn voor controleverlies als je in hypnose bent.  Als het nodig is, kun je onmiddellijk terugkomen in je normale manier van denken. Je 'observerende ik' blijft op de achtergrond aanwezig om de controle weer over te nemen als dat nodig is. 
 
Wat is hypnotherapie?
Tijdens hypnotherapie wordt er gewerkt met trance. De ene keer zal de therapeute de cliënt in een trance begeleiden en door middel van vragen en suggesties de benodigde hulp bronnen opsporen om de klacht op te lossen. De trance wordt benut om meer inzicht te krijgen in en controle te krijgen over onbewuste reacties. Hierbij richt de therapeute zich rechtstreeks tot het onbewuste en zij werkt veel met symbolen en metaforen.  Andere keren werkt de hypnotherapeute op een andere manier met de klacht. De klacht op zich kan namelijk op zich al worden gezien als een trance: er is een gefocuste aandacht en men is niet in het hier-en-nu wanneer men de klacht beleeft. De therapeute kan direct met deze "probleemtrance" aan de slag gaan en door middel van interventies deze trance veranderen waardoor de klacht wordt opgelost. De therapeute is gespecialiseerd in "conversational hypnosis". Dit is het gebruik van hypnotisch taalgebruik tijdens een gewone conversatie waardoor de cliënt in trance gaat zonder dat daar een klassieke tranceinductie aan vooraf gaat. Zo kan tijdens een gewone conversatie contact worden gemaakt met het 0nbewuste en therapeutisch werk worden verricht.
 
De invloed van het onbewuste
Het onbewuste overheerst het bewuste denken bij ons handelen. Zonder dat we het willen heeft het onbewuste vaak de leiding en beïnvloedt het op ieder moment onze beslissingen. Met hypnotherapie kun je jouw onbewuste patronen en reacties gemakkelijker veranderen.
 
Lukt het iedereen om in hypnose te gaan?
Bij hypnotherapie is het resultaat afhankelijk van de 
inzet, toewijding en concentratie van de persoon die 
wordt begeleidt door de therapeute. Het resultaat van 
de gegeven suggesties hangt niet af van de wilskracht, 
maar van de mate van concentratie die je hebt.
 
Andere therapievormen

De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan worden versterkt wanneer zij wordt gecombineerd met hypnotherapie. De therapeute maakt gebruik van diverse therapievormen zoals (klik op de links voor meer informatie): 


Voor nog meer uitgebreide informatie over hypnothe-rapie klik op de volgende link: beroepsprofiel


 Maak nu een afspraak:

Tel: 070-4444440

of mail

info@infohypnotherapie.nl
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint