Leonie Looijen-Vogelaar - Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching
NIEUWS

Documentaire op NPO over de toepassing en het succes van medische hypnose
28 mei 2018

Zeker twee miljoen mensen hebben medische klachten waarvoor artsen geen verklaring kunnen vinden, bijvoorbeeld mensen met het chronische vermoeid-heidssyndroom of met chronische pijn. De meest gehoorde klacht is chronische buikpijn en meestal volgt de diagnose PDS, het Prikkelbare Darm Syndroom. Er is geen medicijn tegen PDS en artsen stonden tot nog toe met lege handen. Tot er onderzoek werd gedaan bij kinderen die met hypnose werden behandeld. Tot verbazing van de artsen zelf bleek het een groot succes. Nu werkt men in tientallen ziekenhuizen met hypnotherapie. Alternatieve geneeskunde in het ziekenhuis. Hypnose op recept. Ook in mijn hypnotherapiepraktijk werk ik met succes met medische hypnose toegepast. Wil je de documentaire bekijken? Klik dan hier: "Hypnose op recept"

Kwart zware rokers overlijdt voor 65ste verjaardag
15 september 2017

Bijna een kwart van de mensen die meer dan twintig sigaretten per dag roken, haalt zijn 65ste verjaardag niet. Uit nieuw onderzoek van het CBS en het Trimbos-instituut blijkt dat de levensverwachting van zulke zware rokers gemiddeld dertien jaar korter is dan van nooit-rokers.
Zoals verwacht sterven de meeste zware rokers aan (long-)kanker. Ook hart- en vaatziekten komen vaak voor.

Stoppen met roken loont, schrijven de onderzoekers. Ex-rokers die voor hun 35ste zijn gestopt, hebben een vergelijkbare levensverwachting als mensen die nooit hebben gerookt. Van rokers die rond hun 50ste stoppen, halveert het sterfterisico.

Wil je stoppen met roken? Klik dan  hier:  Stoppen met roken

Bron: www.nos.nl

Training Trauma, Dissociation and Recovery
31 januari 2016

De therapeute heeft in januari 2016 een zeer informatieve training gevolgd bij het instituut PODS in Darlington, Verenigd Koninkrijk.  Dit was een training over de gevolgen van trauma voor het brein, over dissociatie bij meervoudige trauma's, over dissociatieve identiteits-stoornis en over herstel na trauma. Meer informatie en artikelen over trauma en dissociatie vindt je op de website van PODS: http://www.pods-online.org.uk/index.php


Hartpatiëntjes krijgen therapie met oogbewegingen
16-3-16 Bron; AD 
Kinderen die op jonge leeftijd zware hartoperaties moeten ondergaan, kunnen ernstig getraumatiseerd raken als ze geen goede psychische zorg en begeleiding krijgen. De er-varingen in het ziekenhuis kunnen tot angststoornissen of depressie leiden.Het Erasmus MC-Sophia onderzoekt of speciale psychologische behandeling, waarbij ritmische oogbewegingen een belangrijke rol spelen, jonge hart-patiënten helpt bij het verwerken van medisch gerelateer-de trauma's. In Nederland worden jaarlijks zo'n 1400 kinderen met een hartafwijking geboren. Ze ondergaan vaak vanaf de babytijd risicovolle hartoperaties.

Onderzoek wijst uit dat na ingreep of ziekenhuisopname één op de tien van deze kinderen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) krijgt. Ruim één op de drie kinderen heeft verhoogde PTSS-klachten.

Minder belastend
Het Erasmus MC-Sophia onderzoekt bij 458 kinderen (6 tot 16 jaar) met PTSS-klachten het effect van een psycho-logische behandeling met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Bij EMDR moeten patiënten aan het trauma denken, terwijl ze tegelijk ritmische oogbe-wegingen maken.

De methode is sneller en minder belastend dan de gebrui-kelijke gedragstherapie. Bij volwassenen is aangetoond dat EMDR klachten vermindert.

De Stichting Hartekind, het Innovatiefonds voor Zorg-verzekeraars en de Vereniging EMDR Nederland hebben subsidie verstrekt, omdat bij kinderen weinig onderzoek is gedaan naar het effect.

Onderzoekscoördinator Lisbeth Utens vindt dat er meer geld moet komen voor psycho-sociale zorg bij aangeboren hartafwijking. ,,EMDR is niet standaard beschikbaar in ziekenhuizen voor kinderen met een medisch trauma. We onderzoeken of het effectief is en structureel in de zorg moet worden ingebed.''

 
Roken is nog dodelijker dan we altijd al dachten 
Bron: AD, New York, 14 februari 2014

Roken is nog dodelijker dan gedacht. Dat blijkt uit een grondige studie onder 1 miljoen Amerikanen - rokers en niet-rokers - die 10 jaar lang werd-en gevolgd door wetenschappers van verschillende Amerikaanse univer-siteiten en kankerinstituten. Dat meldt de New England Journal of Medicine. Dat roken longkanker, hartziektes of bijvoorbeeld de ongeneeslijke longziekte COPD veroor-zaakt, is geen nieuws, stellen de onderzoekers. Maar die lijst met dodelijke rokersziekten is volgens hen nog veel langer dan gedacht. Zo is nierfalen ook toe te schrijven aan roken, net als een reeks infecties en dodelijke luchtweg-infecties die tot nu toe niet met roken in verband werden gebracht. Ook lijkt er een link te zijn tussen borstkanker en roken, al tekenen de onderzoekers daarbij aan dat alcoholgebruik ook de kans op borstkanker vergroot. En rokers drinken vaker dan niet-rokers. De onderzoekers zijn tot hun conclusies gekomen door de doodsoorzaken van de rokers met niet-rokers te vergelijken. Aan de hand van de nieuwe inzichten stijgt het aantal aan  roken gerelateerde doden alleen al in de VS in één klap met jaarlijks 60.000 naar bijna een half miljoen per jaar. "We wisten al lang dat roken dodelijk is, maar we vinden het ook belangrijk te weten hoevéél mensen er nou echt komen te overlijden door roken", aldus epidemioloog Eric 

Nieuw: Hypnotherapie downloads!
14 januari 2014

In december 2013 is de website met hypnotherapie Downloads door de praktijk gelanceerd. Hier kun je MP3's aans-chaffen die je kunnen helpen bij verschillende veran-deringsprocessen zoals b.v. leren ontspannen of het verkrijgen van meer zelfvertrouwen. De MP3's bevatten hypnotherapie sessies die jouw onbewuste op de juiste manier stimuleren bij de gewenste veranderingen. In de loop van het jaar zal het assortiment nog verder worden uitgebreid. Klik op de link en bekijk het huidige assortiment aan MP3's: Hypnotherapie Downloads

Beïnvloeding van het onbewuste door de tabaksindustrie
6 juni 2013

De meeste kinderen in groep 8 geven aan nooit te willen gaan roken. Toch blijkt dat steeds een deel van hen later toch aan roken begint. Welke rol spelen de sigaretten-fabrikanten bij het beïnvloeden van jongeren als het gaat om beginnen met roken? Een aantal kinderen uit groep 8 bedacht een voorstel om sigarettenfabrikanten te helpen sigaretten zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor jon-geren. Het onbewuste wordt beïnvloedt door de reclame van de sigarettenfabrikanten. Wil jij eindelijk weer vrij
zijn van de drang naar sigaretten? Maak dan een afspraak met de therapeute om jouw onbewuste nieuwe bood-
schappen te geven die je helpen te stoppen met roken. 
En je kunt ook de petitie tekenen op www.rookalarm.nl 
om zo kinderen te helpen om nooit te gaan roken. 
 
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
Groep 8 in Den Haag
Laat de regering weten dat jij vindt dat ze de accijns op tabak moeten verhogen, en dat het niet langer overal verkrijgbaar moet zijn: http://rookalarm.nl/Iedere dag raken er meer dan 100 kinderen...

 
Hypnose helpt bij opvliegers
Bron: Nu.nl, 25 oktober 2012
Hypnose kan opvliegers met 74 pro-cent verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van het National Center for Complementary and Alternative Medicine.Het is voor het eerst dat een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep naar deze techniek is uit-gevoerd. De resultaten zijn gepubliceerd in de online versie van het tijdschrift Menopause. De vrou-wen die onder hypnose werden ge-bracht, kregen vijf wekelijkse ses-sies. Tijdens de hypnose ontvingen zij suggesties voor mentale beelden van koelte, een veilige plek en ontspanning. Daarnaast kregen ze een hypnoti-sche geluidsopname die ze dagelijks moesten gebruiken. Ook de controlegroep nam deel aan vijf sessies -maar dan over gestructureerde aandacht- en kreeg een geluids-opname met informatie over opvliegers. Alle vrouwen hielden een dagboek bij over hun opvliegers. Daarnaast maakten ze gebruik van een apparaatje dat de frequentie en ernst van de opvliegers opnam.Na twaalf weken rapporteerden de vrouwen uit de hypnosegroep 75 pro-cent minder opvliegers; in de controlegroep was dit 13 procent. Ook de ernst van de opvliegers was beduidend minder in de hypnosegroep, zowel bij de zelfrapportage 
als de objectieve meetmethode. Waarom hypnose de opvlie-gers vermindert, is niet duidelijk. De onderzoe
kers van de Indiana University en de University of Texas denken dat de hypnose het functioneren van het para-sympatische zenuwstelsel verbetert. Dit deel van het zenuwstelsel wordt ook wel het 'rust en verwerk'- sys-
teem genoemd. Het para-sympathische zenuwstelsel vormt ook de rem voor de 'vecht en vlucht'-reactie van 
het sympathische zenuwstelsel en die controleert weer 
de lichamelijke reacties tijdens de opvlieger als zweten 
en een verhoogde hartslag. 


De kracht van ontspanning
Bron: artikel AD zaterdag 6 oktober 2012

Ontspanning via hypnotherapie kan effectiever zijn dan medicij-nen slikken. Het verhoogt de weerstand, waardoor de kwaal afneemt.

Komt een vrouw bij de dokter: “Dokter, ik heb al jaren buikpijn en last van mijn darmen. Medicijnen helpen 
niet en de artsen kunnen niets vinden.” De dokter trekt 
een la open en haalt er een cd’tje uit. “Alstublieft, probeert u deze eens.” Tevreden vertrekt de patiënte met de cd in haar hand. Vreemd? Voorlopig misschien nog wel, maar ook weer niet zó vreemd. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat hypnose of – zoals de deskundigen het noemen – hypnotherapie, een succesvolle aanpak kan zijn bij ver- schillende aandoeningen. Of de oefeningen, uitgevoerd met behulp vaan een cd, even effectief zijn als hypnothe- rapie in de spreekkamer, moet nog blijken. 

Amerikaans onderzoek biedt aanwijzingen dat dit inder-daad het geval is. Kinderarts professor Marc Benninga 
van het AMC in Amsterdam is gespecialiseerd in maag-, darm- en leverziekten. Hij verdiepte zich vijf jaar gele-
den voor het eerst in het verschijnsel hypnose. Hij sprak 
Peter Whorwell, een Britse arts die al jarenlang met 
succes hypnotherapie toepast bij volwassenen met het prikkelbare darmsyndroom. Sceptisch als Benninga was, besloot hij onderzoek te gaan doen naar het effect van hypnotherapie bij kinderen met onverklaarbare buikpijn. De resultaten waren verbluffend; zelfs bijna vijf jaar later blijkt de hypnotherapie nog steeds beter te werken dan 
de reguliere aanpak met medicijnen en speciale voedings-voorschriften. En toch is hypnose nog steeds een omstre-den onderwerp. Het wordt gezien als alternatief en het effect zou uitsluitend “tussen de oren” zitten. Benninga begrijpt daar niets van: “ Ik doe al 10 jaar onderzoek, en steeds als het over hypnose gaat, staat de pers op de stoep. In de westerse wereld vinden we het erg moeilijk om een beetje “out of the box” te denken. Kritisch zijn is prima: ik ben er groot voorstander van om eerst volgens de regels van de wetenschap te onderzoeken of een therapie werkt. Dan pas heb je recht van spreken. Maar als dat vervolgens inderdaad zo blijkt te zijn zou ik er niets mee mogen doem omdat het een aanvullende therapie is? Terwijl ik wel de briljante witte jas mag uithangen door pillen voor te schrijven die slechts marginaal werken?” Ook Ingrid Mehrtens,  psycholoog, hypnotherapeut en voorlichter 
van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnothera-peuten zucht eens diep wanneer de kritiek ter sprake komt: “In de Verenigde Staten wordt als sinds de jaren '30 van de vorige eeuw onderzoek gedaan naar de effecten van hypnotherapie. Daar wordt het serieus genomen. De be- denkingen in Nederland gaan vaak over wat ik “toneel- hypnose” noem: mensen die verlekkerd in een citroen bijten, omdat ze is wijsgemaakt dat het een appel is. Maar dat heeft niets te maken met de vormen van hypnothe-
rapie die in de gezondheidszorg worden ingezet.” Critici die beweren dat het effect van hypnose alleen maar “tussen de oren” zit, krijgen van Benninga overigens helemaal gelijk: “We komen er steeds meer achter dat brein en lichaam veel meer samenhangen dan we dachten. We weten allemaal dat gevoelens en gedachten lichamelijke reacties kunnen opwekken. Als je rijexamen moet doen, kun je van de zenuwen diarree krijgen, of je hart gaat sneller kloppen. En als je verkering uit gaat, voel je dat ook in je buik. Elke gewaarwording heeft effect op je organen.” Uit onderzoek naar placebo’s  (nepmedicijnen) blijkt dat deze in de aan- maak van endorfinen (natuurlijke pijnstillers) kunnen stimuleren. “Het feit dat je iets goeds verwacht, zorgt al voor veranderingen in je lichaam”, stelt Benninga. “Op een MRI-scan is zelfs te zien hoe de pijncentra in de hersenen daardoor veranderen.” Het lichamelijke effect van hypno- therapie heeft dan ook niets te maken met hocus-pocus, maar is simpelweg een voorbeeld van hoe je met bepaalde gedachten lichamelijke processen kunt beïnvloeden. Merthens: “Neem mindfulness, een vorm van meditatie. Dat valt ook onder hypnotherapie en levert aantoonbaar resultaten op bij klachten als depressie, hoge bloeddruk en hartklachten.” Ze is blij dat ook reguliere artsen steeds meer aandacht besteden aan het effect van hypnothera-pie: “Alle critici worden ingehaald door de wetenschap. 
Die toont nu aan dat de aanpak echt werkt.” Van mensen onder hypnose brengen is geen sprake bij hypnotherapie. Het gaat om visualisatieoefeningen, concentratieoefe-ningen en ademhalingsoefeningen. Allemaal hulpmiddel-len om in een staat van volledige ontspanning te raken en op die manier (vermoedelijk) het immuunsysteem te beïnvloeden. In de Verenigde Staten wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar de rol van de darmflora bij het ontstaan van verschillende ziekten. Dat zou aanknopings-punten kunnen opleveren voor het belang van hypnothe-rapie bij nog veel meer aandoeningen, zegt kinderarts Benninga: “Je zou je kunnen voorstellen dat de darmflo-
ra onder invloed van stress verandert. Misschien levert ontspanning door hypnotherapie wel een hele nieuwe balans in de darmflora op, en treedt daardoor  een verbe- tering op bij verschillende lichamelijke aandoeningen.” Dat de samenhang tussen lichaam en geest steeds breder wordt geaccepteerd, blijkt ook uit het congres voor huis- artsen dat op 4 oktober plaatsvindt. Dat congres heeft als thema “Heel de mens” en gaat onder meer over Integrative medicine”, de Engelse term voor therapieën die zich op lichaam én geest richten.  Mehrtens:  “Erg he? We lopen in Nederland zo achter op dat gebied, dat we er niet eens een Nederlandse term voor hebben.” Met de twee grote onder-zoeken die Benninga de komende jaren uitvoert, hoopt hij nog meer inzicht te krijgen in het mechanisme achter hypnotherapie. Het is volgens hem de enige manier om duidelijkheid te krijgen in de eeuwigdurende discussie voor de werkzaamheid van aanvullende therapieën. “De lite- ratuur die hierover bestaat, is nog steeds flinterdun. Zolang dat niet meer wordt, geef ik kwakzalverbestrijders groot gelijk. Hypnotherapie is geen wondermiddel. Je moet uitzoeken wanneer het wel en niet werkt. Het is net als met antibiotica: niet elke soort werkt goed bij een longontste- king. "Er zijn aanwijzingen dat hypnotherapie ook heil-zaam is bij klachten als migraine, psoriasis en bedplassen. Maar met aanwijzingen alleen kan Benninga niets: “Je zult mensen bereid moeten vinden studies te doen. Alleen maar het gevoel hebben dat het werkt, is niet genoeg.” Toch durft hij zich wel aan een voorzichtige toekomst- schets te wagen: “Stel dat 60 procent van de kinderen in ons onderzoek beter wordt, zonder dat er een pil of speciale voeding aan te pas komt. Dat zou de gezond-heidszorg veel geld schelen.” Een besparing die nog groter kan worden als ook de tweede studie positieve resultaten oplevert. In deze studie wordt gekeken of een CD met hypnotherapie-oefeningen even effectief is als behandeling door een therapeut zelf. “Stel dat met behulp van een cd ook 60 procent beter wordt. Zo’n CD kost 50 cent. Het zou heb ik berekend de gezondheidszorg 5 miljard euro schelen.” En zo blijkt het scenario aan het begin van dit verhaal dus toch niet zo vreemd. Misschien heeft de huisarts over tien jaar wel een complete collectie schijfjes in zijn bureaula: voor elke klacht een andere cd. 


Hypnose helpt bij prikkelbare darm
Bron: www.nu.nl  6 april 2012

Hypnose kan een effectieve behan-deling zijn bij het prikkelbare darm-syndroom (PDS). Het verlicht bij 40 procent van de patiënten de klach-ten, zo blijkt uit onderzoek van de University of Gothenburg. PDS is een veelvoorkomende aandoening: 5 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van prikkelbare darmen.De symp-tomen bestaan uit buikpijn en problemen met de ont-lasting en verergeren door stress en het eten van bepaald voedsel.De wetenschappers onderzochten in twee studies of hypnose verlichting kan bieden. In de eerste studie kregen 138 patiënten gedurende 12 weken elke week een uur hypnotherapie.Ze leerden onder andere met diepe ontspanning hun symptomen onder controle te houden. 40 procent had daar baat bij en het effect was een jaar 
later nog merkbaar. In een andere studie werden 208 patiënten onderzocht die recentelijk hypnotherapie had-den ondergaan. 85 procent merkte tot zeven jaar later nog
nog steeds de positieve werking van de behandeling. De meerderheid gebruikte in het dagelijkse leven nog steeds de aangeleerde technieken. "Ons onderzoek laat zien dat hypnotherapie een effectieve behandeling is bij PDS", aldus onderzoeker Magnus Simrén. 


Is het niet eigen schuld, steeds dikkere bult?
Bron: AD, 31 januari 2012, Artikel Eefje Oomen

Naar aanleiding van de vaststelling dat  we collectief dikker zijn geworden is de redacteur Eefje Oomen op zoek ge-gaan naar antwoorden. Zij interviewt 
in dit artikel Jaap Seidell van de VU. Hij geeft aan dat we moeten beseffen dat mensen  -álle mensen – eerder zijn ingesteld om zoveel mogelijk voedsel te vergaren dan 
om het beleefd doch gedecideerd af te slaan. “Eeuwen en eeuwen lang hebben mensen afgezien; ge-vochten tegen ondervoeding; keihard gestreden om eten bij elkaar te harken en die strijd, die zit er diep in. Nu we vijftig jaar in weelde leven is die diep-gewortelde overlevingsdrang er niet zo makkelijk uit te krijgen.” Ook geeft hij aan dat er keihard gelogen over wat gezond is, windt Seidell zich op. “Wist je dat er tegenover één campagne voor gezond eten minstens drieduizend reclames staan voor ongezonde dingen? Veel mensen weten oprecht niet wat echt gezond is.Verder is uit onderzoek gebleken dat het van belang is waar je wieg heeft gestaan.“Als je een slanke vader en moeder hebt en je komt uit zo’n rijk dorp als Wassenaar, dan heb je vijf procent kans op overgewicht. Als je dikke ouders hebt en je komt uit zo’n achterstandswijk als Utrecht Overvecht heb je 80 procent kans op overge-wicht. 

Toelichting hypnotherapeute: 
De programmering van jouw brein wat eten betreft hangt dus af van de omgeving waarin je bent opgegroeid en is daarnaast ook nog eens beïnvloedt door alle reclames. Om een een gezond ge-wicht te verkrijgen is het dus belangrijk deze program-mering te veranderen. Hypnotherapie is hier uitermate geschikt voor. Het kan de overtuigen ten aanzien van eten veranderen en jouw motivatie vergroten om meer te gaan bewegen en een gezondere leeftstijl aan te nemen.

Stoppen met roken maakt gelukkiger
Bron: www.nu.nl 

WISCONSIN, 20 januari 2012  
Mensen die succesvol stoppen met ro-ken, voelen zich in de jaren erna beter en minder gestresst dan mensen die niet gestopt zijn. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Wisconsin. Voor het onderzoek volgden de wetenschappers 1500 mensen uit die plaats.Volgens de onderzoekers zijn de gezondheidseffecten van het stop-pen met roken al vaak onderzocht, maar is er maar wei-
nig bekend over het effect van stoppen met roken op hoe mensen zich geestelijk voelen. Daarom ondervroegen de wetenschappers gestopte en deels door rokende deelne-mers over de kwaliteit van hun leven, hun gezond-heid 
en over hun stresgevoelens. De deelnemers werden één jaar en drie jaar na de start van de studie ondervraagd. Daaruit bleek dat de gestopte deelnemers minder stress hadden en zich gelukkiger voelden dan de deelnemers 
die nog steeds rookten. Volgens de onderzoekers zouden de uitkomsten van hun onderzoek gebruikt kunnen wor-den als extra stimulans om mensen die zich afvragen hoe het leven zonder sigaretten zal zijn, tot stoppen aan te zetten. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Annals of Behavioral Medicine.


Hoog succespercen-tage hypnotherapie bij het stoppen met roken
Den Haag, 9 september 2011

De Praktijk voor Persoon-lijke Begeleiding & Coaching heeft meegewerkt aan een onder-zoek waaruit blijkt 
dat hypnotherapie een suc-cespercentage van 68% heeft na een jaar bij behandeling om te stoppen met roken. Het succespercentage van 68% ligt ver boven het succespercentage van de andere behandelingen om te stoppen met roken die wel zijn opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzeke-raars. Hoewel van die behandelingen nog niet alle effecten gerapporteerd zijn laten de cijfers die al wel bekend zijn zien dat het slagingspercentage na een jaar ligt rond de 34%. Uit het onderzoeksrapport kan de conclusie worden getrok-ken dat het resultaat zeer positief is te noemen en perspectief bied voor de toekomst voor de behandeling 
van rookverslaving.

Hypnotherapie in programma "Genante Lijven"
Den Haag, 22 september 2011

Ook de reguliere gezondheidszorg raakt steeds meer doordrongen van de voordelen van hypnotherapie bij diverse klachten. In Nederland wordt het reeds toegepast in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag en ook in Engeland verwijzen reguliere artsen naar hypnothera-
peuten bij een diversiteit aan klachten. Dit is ook te zien in 
het programma Genante Lijven op RTL 5, waar artsen 
hun patiënten verwijzen naar hypnotherapeuten voor 
o.a. zweten, nekproblemen, prikkelbaar darmsyndroom 
en overgewicht. Hieronder kun je een gedeelte van een aflevering bekijken:


Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
Embarrassing Bodies -- Jacqueline van der Voort
My girl Jaq on Embarrassing Bodies (not as an embarrassing body) :P Her webiste: http://hypnotherapy.org.uk
  
Hypnotherapie bij darmklacht
Bron: Artikel Telegraaf 05-07-2011

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zet sinds kort hypno-therapie in tegen lichamelijke klachten zonder aanwijs-bare oorzaak. Het gaat daarbij voornamelijk om het darmprobleem prikkelbare darmsyndroom (PDS). "Vergelijk de thera-pie niet met een hypnose van Rasti Rostelli, maar eerder met eeen soort ontspanningsoefe-ning. Mensen met bijvoorbeeld PDS worden onder hypnose gebracht. Met behulp van suggesties, de pijn die een patiënt voelt, is geen pijn maar een kriebel, kunnen mensen die verandering vervolgens ook daadwerkelijk 
zo ervaren", aldus klinisch neuropsycholoog Floris Kuipérie. Het Edese ziekenhuis heeft sinds begin dit jaar een proef gehouden met hypnotherapie, waarvan het effect wetenschappelijk is onder-zocht. De resultaten van de test zijn volgens Kuipére uitstekend. "Patiënten zijn uitermate tevreden, vandaar dat we ermee doorgaan. Er wordt nu nagedacht hoe we hypnotherapie ook op andere fronten kunnen inzetten."

Hypnose bij operaties in Belgisch ziekenhuis
Referentie:Euroanaesthesia 2011. European Anaesthesiology Congress, Amsterdam, 11-14 juni 2011.

Professor Fabienne Roelants en Dr. Christine Watremez van het Universitaire Ziekenhuis St. Luc in Brussel, hebben aangetoond dat een combinatie van hypnose en lokale verdoving het herstel na een operatie versnelt, 
zodat patiënten minder lang in de verkoeverkamer en in het ziekenhuis moeten blijven en minder pijnstillers hoeven te nemen. Bij bepaalde operaties kan lokale verdoving toegepast worden, maar wordt het meestal niet gedaan omdat het oncomfortabel is voor de patiënt. De Belgische artsen onder-zochten het effect van lokale verdoving plus hypnose bij borstkankeroperaties en bij verwijdering van de schildklier (thyreoïdectomie). Ze vergeleken deze met dezelfde operaties uitgevoerd onder volledige narcose. De patiënten die lokaal verdoofd werden en hypnose kregen, moes-ten minder lang in de verkoe-verkamer blijven, moesten minder pijnstillers krijgen en konden het ziekenhuis eerder verlaten dan de patiënten die volledig verdoofd geweest waren. Volgens de onder-zoekers heeft lokale verdoving bij borstkankeroperaties nog een bijkomend voordeel. Het vermindert namelijk 
het risico op uitzaaiingen. Door de stress van een operatie wordt de immuniteit onderdrukt en is er meer kans op terugval of metastase. In het St. Luc Universitair Zieken-huis worden een derde van alle thyreoïdectomies en een vierde van alle borstkankeroperaties onder lokale verdoving en hypnose uitgevoerd.


Roken maakt dom
Juni 2011, bron AD
Onderzoek: brein werkt trager, maar stoppen helpt.


Rokers zijn dommer dan niet-rokers, blijkt uit onder-zoek van de Radboud Universiteit. Neuroloog Frank-Erik de Leeuw en zijn team vonden dat rokers meer beschadigingen hebben in hun hersenbanen, waadoor hun brein trager wrkt. "Maar het goede nieuws is dat er ook iets aan te doen is: Als je stopt, herstelt het lichaam zich." Nee, zelf is neuroloog Frank-Erik de Leeuw geen roker. Maar dat is in zijn geval geen kwestie van de niet door tabak aangetaste intelligentie die je bij een neuroloog veronderstelt, maar van gezond verstand. "Ik rookte ook al niet voordat ik hiervan op de hoogte was. In mijn werk zie ik dagelijks wat de gevolgen kunnen zijn. Nu blijkt dat het niet allee zeer schade-lijk voor de lichamelijke gezondheid is, maar ook voor de werking van de hersens is er een etra reden om niet te roken." De Leeuw en zijn team onder-zochten in het UMC St. Radboud in Nijmegen vijfhonderd neurologiepatiënten met licht beschadigde haarvaten. Veel van deze patiënten, in de leeftijd va-riërend van 50 tot 85 jaar, hadden een tia of beroerte gehad. "We hebben vastgesteld welke patiënten nog roken, nooit hebben gerookt of dat in het verleden hebben gedaan en daarna zijn gestopt. we hebben de werking van hun hersenen getest en hersenscans gemaakt. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat rokers minder slim zijn dan niet-rokers. Ons onderzoek bevestigt dat, en wij voegen daar nu een mogelijke verklaring aan toe. Het komt volgens ons omdat rokers meer beschadigingen in hun hersenbanen hebben." Die hersen-banen legt De Leeuw uit, kun je het beste vergelijken met de telefooncentrale in ons aller hoofd. "Ze werken bij de door ons onderzochte rokers minder snel


“Ga je nachtmerrie te lijf”
Bron AD, 7 april 2011 

Psycholoog ontwikkelt truc om boze dromen te elimineren.

“Wéér badend in het zweet wakker geschrokken omdat je droomde dat er een monster achter je aan zat? Psycholoog Jaap Lancee ontwikkelde een truc om wat aan nacht-merries te doen. Dat monster kan zijn lol op: “Want jij
gaat nu achter hem aan”. Ook als je nooit bent beroofd, nimmer een heftige auto-crash hebt doorstaan of nog niemand zag verdrinken, kan het je overkomen: chro-nisch last hebben van nachtmerries, gillend rechtop wakker worden in bed. “Twee tot vijf procent van Nederland heeft er een of meer per week,” zegt psycho-loog Jaap Lancee van de Universiteit van Utrecht die er
vijf jaar onderzoek naar deed. “En een wat verouderd
idee in de psychologie is: dan zal er wel wat anders met
je aan de hand zijn.” Dat is lang niet altijd het geval, stelt Lancee (31). “Iedereen heeft wel eens een nachtmerrie, maar bij sommigen is het een script dat zich in het hoofd heeft gebrand. Als je dan iets droomt wat er enigszins 
aan doet denken, of je hebt een stressdag gehad en je slaapt wat negatief in, dan gaat het verhaaltje meteen
weer draaien.” Een angstaanjagende droom waar je van wakker schrikt en overdag nog boos of verdrietig van
bent. Dat is de ware nachtmerrie. “Je hebt de trauma-tische nachtmerrie”, zegt Lancee. “Dan is de oorzaak duidelijk: je hebt een overval meegemaakt en daar 
droom je steeds van. Maar bij de thematische nacht-
merrie is niet precies duidelijk vanwaar het komt. Alleen het thema is steeds hetzelfde. Je verdrinkt, of wordt achtervolgd, de ene keer door een boef, de andere keer door een monster. En het hoeft niet dat je overdag bijvoorbeeld een angstig mens bent, maar het script is 
ooit ontstaan en steeds verder in je gedachten gesleten.” Een droom neemt de weg van de minste weerstand, 
meent Lancee. Als het scenario voor een enge droom grofweg al klaar ligt in je hersenen, zijn een paar gedach-ten genoeg om in je slaap een rotverhaal door je hoofd te laten spoken. Hij constateert dat de stap om met je nachtmerrie naar een psycholoog te gaan voor veel mensen te groot is. Ook gaat de psychologie te vaak op zoek naar achterliggende oor-zaken die er niet altijd zijn. Daarom ontwikkelde hij een zelfhulptherapie waarmee 
hij 15 april promoveert. “Het komt erop neer je nacht-merrie te herschrijven,” legt Lancee uit. “We vragen aan mensen hoe zou je willen dat je nare droom afloopt? 
Word je achtervolgd door een monster, draai het om: 
stop met rennen en ga zelf het monster achterna. Of 
de boef die je achterna zit, blijkt iemand te zijn die je verloren portemonnee teruggeeft.” In een programma 
van zes weken, moeten de deelnemers daarna elke dag 
vijf tot tien minuten zich hun herschreven nachtmerrie inbeelden. “Je moet je nachtmerrie wel vanaf halver-
wege herschrijven”, zegt Lancee.”Niet vanaf het begin 
een heel ander verhaal verzinnen, dan bestaat het ge-
vaar dat er twee dromen naast elkaar leven. Pak je nachtmerries halverwege en laat ze vanaf dat moment aflopen zoals jij wilt.” Lancee testte zijn zelfhulptherapie op zeshonderd proefpersonen. Ongeveer de helft van 
alle klachten verdween. “Sommigen hadden minder 
vaak een nachtmerrie, bij twintig procent verdwenen alle klachten. En ja, in een enkel geval had men zich zo getraind dat de herschreven nachtmerrie werd gedroomd. Maar na een tijdje verdween het dan helemaal. Omdat het geen nachtmerrie meer was”.

Toevoeging hypnotherapeute:
Uit ervaring als hypnotherapeut met het werken van cliënten heb ik ook kunnen constateren dat angstige en nare dromen niet altijd veroorzaakt hoeven te worden 
door een traumatische gebeurtenis. Het onbewuste verwerkt 's nachts de emoties die men overdag heeft meegemaakt. Het onbewuste ervaart niet alleen werke-lijke gebeurtenissen, maar ook datgene waar de pers-oon die dag aan heeft gedacht, of b.v. een verhaal of film als de werkelijkheid. Het kan daarnaast ook heel snel leren waardoor het zo'n droom ook nog eens kan gaan herhalen. Uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat je jouw onbewuste kunt beïnvloeden met jouw voorstel-lingskracht waardoor jouw dromen kunnen veranderen. 
Je helpt het onbewuste door het een nieuw patroon te leren: je maakt het verhaal op een andere manier af. 
Een hypnotherapeut kan je hierbij helpen omdat deze is gespecialiseerd in het werken met het onbewuste wat maakt dat hij of zij je kan begeleiden bij de veranderingen zodat je weer rustig kunt slapen en uitgerust wakker kunt worden.

"Die kleintjes zijn de pineut" 
Utrecht, januari 2011, Bron AD

Roken heeft gevolgen voor gezondheid ongeboren kinderen. 

Kors van der Ent, hoogleraar longziekten aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is heel dui-delijk. De versoepeling van rookbeleid leidt op korte termijn tot een groter aantal kinderen met longpro-blemen dat in hun eerste levensjaren meer en langer ziek is en vaker bij de huisarts zit met klachten als benauwdheid, volzitten en piepen. Van der Ent: "De longen van de pasgeborenen zullen merkbaar ach-teruit gaan," stelt van der Ent. " De longetjes van kin-deren waren de afgelopen jaren met twintig procent verbeterd, juist door het strengere rookbeleid. Nu de asbakken in de kleine horeca weer op tafel mogen, verspelen we die voorsprong weer". Onbegrijpe-lijk vindt hij het dat de politiek zo laconiek omspringt met de gezondheid van de toekomstige generatie. "We zien in een nieuwbouwwijk als Leidsche Rijn de wachtkamers bij de huisarts volzitten met kinderen met longproblemen," vertelt Van der Ent. Zagen, piepen en hoesten: het zijn allemaal longproblemen die worden verholpen met veel medcijnen als antibiotica en hormoonsprays. "We zijn als artsen druk bezig met het verhelpen van de klachten, terwijl de oplos-sing zo simpel is....Een strenger rookbeleid." De slechte longen van veel kin-deren zijn een direct gevolg van rokende ouders of meerokende moeders tijdens de zwangerschap. Juist daarom is het voor Van der Ent niet te bevatten dat het rookbeleid weer wordt versoepeld. "We weten inmiddels dat meeroken tijdens de zwangerschap heel slecht is voor het ongeboren kind. Dat risico is de politiek klaarblijkelijk bereid om te nemen." Marije Koopman promoveerde onlangs op onderzoek naar het effect van meerokende moeders op de long-fuctie van baby's. En wat blijkt: het gaat steeds beter met de longetjes van pasgeborenen. Sinds de invoering van het eerste rookverbod in openbare ruimten en op de werkvloer in 2004 gaat het aanmerkelijk beter met de kleni-tjes. "Ze hebben betere longen en een hoger geboortegewicht," legt de Utrechtse professor uit. Het nieuws wordt zelfs nog beter, weet Van der Ent. Sinds het horecaverbod in juli van 2008 scoren de longen van de pasgebo-renen nog beter. Van der Ent, die Koopman begeleidde, legt uit: "We hebben ook een groep kinderen getest die zijn geboren tussen 2008 en 2010 en bij hen is de longfucntie stukken beter. Die baby's hebben soepelere longen en minder vernauwingen. Hierdoor hebben ze in de eerste levensjaren minder last van virusinfecties. Een belangrijke stap in de verbetering van de gezondheid dus." Ook op langere termijn is een versoepeling van het rookverbod enorm schadelijk. Van der Ent: "Mensen die tijdens hun babytijd of in de baarmoeder met rook in aanraking komen, hebben grotere kans dat ze op latere leeftijd COPD of een andere longziekte krijgen. Dat moeten we toch voorkomen?!" 

Toevoeging hypnotherapeute:
Ook genoeg van die sigaretten en het effect ervan op jezelf én op jouw om-geving? Zoek de begeleiding van een hypnotherapeut om jouw onbewuste een nieuwe manier te leren om om te gaan met sigaretten wat betekent dat jouw onbewuste op een prettige en gemakkelijke manier leert wat sigaretten wer-kelijk met jou en jouw omgeving doen. Wat maakt dat niet alleen jouw bewuste, maar ook jouw onbewuste er alles aan zal doen om de sigaretten voorgoed achter je te laten en zowel jij als de mensen in jouw omgeving gezonder wor-den.


Hypnose in Juliana
Kinderziekenhuis

Den Haag, augustus 2010, Bron website AD
Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op grote schaal hypnose gaat toepassen bij patiënten. Dat schrijf het AD. Ruim dertig artsen van alle afdelingen volgen een cursus in de techniek. De hypnose moet kinderen in een trance brengen waardoor angst, stress en pijn verdwijnen. Hypnose wordt alleen toegepast als het kind en de ouders dat goed vinden. Bij kinderen werkt het, volgens kinder- arts bij het ziekenhuis Madelon Ruige, vaak goed omdat zij er open voor staan. Het Slotervaart-ziekenhuis in Amster- dam past hypnose incidenteel toe. Daarover werden vorig jaar Kamervragen gesteld. Mini-ster van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) zei toen dat altijd wordt uitgegaan van het 'wetenschappelijk aanvaardbare'. Het Juliana Ziekenhuis past hypnose als eerste structureel toe.In 2007 conclu-deerde kinderarts Arine Vlieger van het Antonius Ziekenhuis dat hypnose goed werkt tegen onverklaarbare buikpijn bij kinderen. De pijn zou in 85% van de gevallen na een jaar verdwijnen. Bij de kinderen die geen hypnose, maar medicijnen kregen zou dat percentage maar 25 zijn geweest.

Hypnotherapie helpt thuiskomende militairen
Bron: Teth no. 4, jaargang 25, december 2009 en website NCH

Leden van de Britse Nationale Raad voor Hypnotherapie (NCH) bieden gratis hulp. Groot Brittannië doet mee met tal van oorlogsactivi-teiten in onder meer Irak en Afghanistan. De politieke en militaire ontwikkelingen zijn doorlopend voor-pagina-nieuws maar de moeilijkheden die militairen ondervin-
den bij de wederopbouw van hun burgerbestaan worden meestal over het hoofd gezien. De National Council for Hypnotherapy ontwikkelde daarom een programma waarmee hun leden een gratis consult kunnen geven aan terugkerende militairen om te helpen bij het verwerken van opgelopen stress. "Zulke sessies", zegt voorzitter Paul White, moeten helpen bij ontspanning, verhelpen van angst, omgaan met depressies, verwerking van traumati-sche gebeurtenissen en verlies en het herstellen en op-bouwen van zelfvertrouwen. Gebruikt worden cognitieve gedragstherapie -vooral bij angst en depressie- NLP voor het afleren, veranderen of aanleveren van gedrag en 
time-line therapie bij onverwerkte negatieve emoties. John Barry, onderzoekspsycholoog van de City University zegt dat het programma helpt bij het verbeteren van het psychisch functioneren van mensen met traumatische ervaringen zoals ex-militairen. Eitan Abramowitz e.a. onderzochten in 2008 de resultaten van hypnotherapie bij de be-handeling van patiënten met chronische gevechts-gerelateerde PTSS (Post Trau-matische Stress stoor-nis) met slapeloosheid. Een aantal patiënten kreeg medicijnen en hypnotherapie. Anderen kregen een 
symp-toomgerichte hypnotherapie. Met de Post 
Traumatic Disorder Scale werd een significant resultaat van de hypnotische behandeling gemeten. Bijkomende voordelen voor de hypnotherapiegroep waren minder vermijdingsreacties en verbeterde slaap. "Moderne hypno-therapie", concludeert White, "is één van de meest effec-tieve korte termijn therapieën geworden waarmee tal van problemen kunnen worden aangepakt". 

Mythbusters onderzoeken hypnose
Bron: Website mythbusters


MythBusters is een bekend AmerikaansPopulairwetenschappelijk program-ma,dat uitgezonden wordt door Discovery Channel. De show draait geheel om mythen, waarvan wordt ge-probeerd ze te ontkrachten of juist te bevestigen. Dit wordt gedaan door de in de mythe in kwestie voorkomende ge-beurtenissen na te bootsen. Zo werd ook de kracht van hypnose getest. In één van de uitzendingen werd eerst de mythe ontkracht dat het mogelijk is ie-mand iets tegen zijn wil te laten doen 
terwijl hij in hypnose is. Daarna werden de leden van het programma aan een geheugentest onderworpen, eerst tijdens hun normale bewustzijn en daar-na in hypnose. Duidelijk werd dat men in hypnose meer kon herinneren als in het normale waakbewustzijn. Hieronder kun  je de video's van de geheugentest bekijken. 

Mythbusters onderzoeken hypnose
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
Mythbusters hypnosis scene
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
Mythbusters hypnosis scene 2
Wie moedwillig pijn doet kwetst extra
Bron: NRC, 9 december 2008 door de redactie wetenschap

Per ongeluk een elektrische schok krijgen doet pijn, maar als het expres gebeurt, doet het nog méér pijn. Dat hebben psychologen van de univer-siteit van Harvard aangetoond in een experiment dat in feite het ironisch spiegelbeeld is van de bekende Milgram-studies uit 1963. Toen bleek dat mensen best bereid zijn een ander zware elektrische schokken toe te dienen, als hun dat wordt opgedragen. In het nieuwe onderzoek gaven de psycho-logen 43 studenten een reeks elektrische schokken, variërend in sterkte van 45 tot 70 volt. De helft van de deelnemers had te horen gekregen dat een medestudent hun deze taak had toegewezen. Deze groep vond de schokken vervelender dan een controlegroep, die niet het gevoel had erin geluisd te zijn door een mede-student. Bovendien wenden de deelnemers in de controlegroep geleidelijk aan de schokken, maar de deelnemers die erin geluisd waren, vonden de laatste schok nog net zo vervelend als de eerste. Het onderzoek staat in het december-nummer van Psychological Science. Volgens 
de psychologen treedt er, als iemand je bewust pijn doet, een zogeheten nocebo effect op: het omgekeerde van een placebo effect. Bij een placebo effect wordt de pijn door psychologische suggestie minder zonder dat daar een fysieke reden voor is; bij een nocebo effect wordt die pijn juist erger. Iemands bedoeling om jou bewust pijn toe te brengen, levert dus extra pijn op, bovenop de fysieke pijn. Dit is consistent met de theorie dat sociaal-emotionele 
pijn geënt is op het fysieke pijnsysteem. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat bij mensen die zich afgewezen voelen, dezelfde hersengebieden actief zijn 
en dezelfde ‘verdoving’ optreedt als bij ernstige fysieke pijn. In die zin is het dus letterlijk extra pijnlijk als iemand de bedoeling heeft om je fysiek pijn te doen.
"Het Lichaam kan zelf ook wat"
Bron: NRC-next dinsdag 9 december 2008, Niki Korteweg

Franse psychiater pleit voor meer traditionele geneeskunde 


Rotterdam, "De enige reden 
dat complementaire geneeskunde niet is geïntegreerd in de reguliere geneeskunde, is niet dat er een gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing. Het is de weerstand 
van artsen ertegen", zegt de Frans-Amerikaanse psy-chiater, ex-kankerpatiënt en bestsellerauteur David Servan-Schreiber. Hij sprak vorige week op het congres Gezondheidszorg; meer dan techniek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Genees-kunst (KNMG). Uit gesprekken met Tibetaanse gevluchte artsen, die hij ontmoette tijdens zijn werk voor Artsen 
zonder Grenzen in India, leerde hij het Tibetaanse prin-cipe. "Voor acute ziekten biedt de westerse geneeskunde de snelste en meest effectieve behandelingen. Maar voor chronische ziekten, zoals depressie en kanker, zijn ook behandelingen uit de traditionele geneeskunde nodig. Meditatie, acupunctuur en ademhalingsoefeningen sti-muleren het natuurlijke vermogen van het lichaam om 
in balans te komen. Wat is er mis met de huidige medische praktijk? Servan-Schreiber: "Er is niets mis, het heeft mijn leven gered, en daar ben ik zeer dankbaar voor. Maar de gezondheidszorg is incompleet, en niet wetenschappelijk genoeg. Het is duidelijk dat ons lichaam natuurlijke vermogens heeft om ziekte te weerstaan of te bevechten. Maar we doen er niet ons voor-deel mee, we zetten die natuurlijke verdediging niet systematisch in bij het genezingsproces. Dat is jammer, want veel van die manieren zijn wetenschappelijk onderbouwd."

Wat moeten artsen dan doen?"Echt gezonde voeding voorschrijven, voldoende lichaamsbeweging, en tech-nieken om stress beter te hanteren, bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen. Maar veel artsen weten dat 
niet, of weten niet hoe ze het moeten voorschrijven. Vooral tegen stress voelen artsen zich machteloos. Ze schrijven antidepressiva voor, omdat ze niet hebben geleerd wat ze nog meer kunnen doen. Maar het is heel simpel. Er zijn eenvoudige technieken, gebaseerd op 
yoga-ademhaling, die een diepgaand effect hebben op 
het hanteren van stress, en op het verloop van kanker. Nog geen twee weken geleden (op 17 november online) verscheen er een onderzoek in het gerenommeerde tijd-schrift Cancer. Daarin leerden vrouwen met borstkanker hoe ze met stress konden omgaan, en ze kregen wat voe-dingstips en advies over lichaamsbeweging. Een andere groep leerde dat niet. De groep die het geleerd had, had een 56% lagere kans te sterven in de volgende 11 jaar. 
Als dat een geneesmiddel was, dan zou het nalatigheid 
zijn wanneer het niet onmiddellijk zou worden gebruikt.
Merkt u dat medici openstaan voor deze ideeën? "De belangstelling ervoor neemt toe, maar teleurstellend langzaam. Artsen zien wel steeds beter de beperkingen 
van de conventionele behandelingen voor chronische ziekten, zoals depressie en kanker. Iedere arts weet dat 
die behandelingen onvoldoende effect hebben. Sommige artsen scharen de resultaten van veel alternatieve geneeswijzen onder het placebo-effect, waarbij alleen de suggestie helend werkt."Dat is soms ook het geval. Let 
op: ik zeg niet dat alle alternatieve benaderingen werken, ik zeg dat van sommige complementaire benaderingen bewezen is dat de natuurlijke afweer van het lichaam helpen versterken." Zijn er behandelingen waarover u 
uw mening hebt moeten bijstellen sinds het verschijnen van uw eerste "Uw brein als medicijn" in 2003?"Ja, acupunctuur blijkt tegen depressie niet goed te werken. Maar voor de andere technieken stapelen de bewijzen 
zich juist op." U schrijft wel: "er is geen natuurlijke ma-
nier om kanker te genezen"."Als arts doe ik er, net als al mijn collega's, alles aan om patiënten geen valse hoop te geven, vooral wanneer het om kanker gaat. Maar als we mensen niet vertellen welke wetenschappelijk bewezen manieren er zijn om hun lichaam te helpen kanker te bestrijden of te voorkomen, dan geven we hun valse hopeloosheid.Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint