Leonie Looijen-Vogelaar - Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching
Onderzoek hypnose
 
Al lang geleden werd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hypnotherapie. Zo werd in het begin van de 19e eeuw al in het medische tijdschrift "The Lancet" over hypnotherapie geschreven. Tot in de huidige tijd, met meer geavanceerde onderzoeksmethodes is uitge-breid wetenschappelijk onderzoek verricht, waaruit veelvuldig de positieve effecten van hypnotherapie beschreven werden. Hieronder treft u diverse onderzoeken aan.
 
Hypnose helpt heus, MRI-scanner toont werking hypnose:
Onderzoekers van de Cornell Universiteit hebben met een MRI-scan laten zien hoe hypnose het brein beïnvloedt. Zij zien dit resultaat als eerste stap naar een begrip van de werking van suggestie, zoals die ook optreedt bij het slikken van placebo’s. Lees hier het hele artikel: Hypnose helpt heus
 
Hypnose helpt,  door Frank van Kolfschooten
Kindergastro-enteroloog Marc Benninga van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam besloot een pilot-studie te doen, samen met de ervaren hypno-therapeute Carla Menko-Frankenhuis. Van de 9 kinderen met chronische buikklachten knapten er 7 enorm op. "Dat was zo'n geweldig resultaat dat we een onberispelijk opgezette, veel grotere studie met een controlegroep zijn gaan doen". Lees hier het hele artikel:
 
Hypnose bij algehele chronische pijn
In het septembernummer van een tijdschrift voor reumatologen (2008) staan de resultaten beschreven van hypnose, toegepast bij een kleine groep patienten. Er werden tien sessies gegeven van 30 minuten en de pijnvermindering bleef ook na een jaar nog meetbaar en significant.  De auteurs sloten hun artikel af met:  "The study indicates that hypnosis treatment may have a positive effect on pain and quality of life for patients with chronic muscular pain". Lees hier het hele artikel: Hypnose bij algemene pijn
 
Hypnose beter dan aandacht....
Recent werd uit onderzoek duidelijk dat een aardige arts meer effect scoort bij de patient dan een neutrale of kortaangebonden arts. Zie je wel, allemaal placebo dus. Maar nu is in een groot onderzoek aangetoond, dat hypnothe-rapie duidelijk betere effecten heeft dan aandacht alleen.
Lees hier het hele artikel: Hypnose beter dan aandacht...
 
Hypnose en wetenschap
Hypnotherapie wordt steeds meer serieus genomen en prestigieuze medische instituten zoals de Mayo Clinics onderzoeken de waarde van hypnotherapie, bijvoorbeeld als een zinvolle toevoeging aan de reguliere behandeling van kanker. Lees hier het hele artikel: Hypnose en wetenschap
 
Hypnose helpt bij hooikoorts
Een Zwitsers onderzoeksteam leerde een groep hooikoortspatienten zelf hypnose en zagen de symptomen afnemen. Metingen tonen aan dat de hypnose groep harder kon uitademen, ook als ze werden blootgesteld aan allergenen zoals pollen, etc. Algemeen aangenomen wordt dat hypnose een effect heeft op de bloedstroom en dat dit een gunstig effect kan bewerkste-lligen. Het heeft in ieder geval een positieve invloed op gezondheid.
Lees hier het hele artikel: Hypnose helpt bij hooikoorts
 
Hypnose helpt bij dementie, science daily July 2008:
De Forensisch psycholoog,  Dr. Simon Duff, onderzocht de effecten van hypnose op mensen met dementie . Hij vergeleek de behandeling met hypnotherapie met een groep die de reguliere behandelmethode volgde en een groep die groepstherapie volgde waarin men actualiteiten besprak. Uit het onderzoek bleek dat mensen die hypnotherapie volgden een verbetering lieten zien in concentratie, geheugen en socialisatie in vergelijking tot de andere twee onderzochte groepen. Lees hier het hele artikel (Engels): Hypnosis Shown To Reduce Symptoms Of Dementia
 
Maak nu een afspraak: 

Tel: 070-4444440

of mail

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint