Leonie Looijen-Vogelaar - Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching

Over de therapeute
 
Ik ben Leonie Looijen-Vogelaar (47), geboren in Leidschendam. 
Ik ben in 1990 mijn loopbaan gestart als directiesecretaresse. Tijdens een stressvolle periode op mijn werk raakte ik geïnteresseerd in het omgaan met stress. Door het lezen van vele boeken over dit thema kreeg ik interesse in diverse vormen van therapie die zich richten op veranderingsprocessen. Hypnotherapie bleef mij daarbij steeds het meest aanspreken. Vooral het werken met het onbewuste van de cliënt wanneer een cliënt in trance is, geeft mijns inziens zoveel mogelijkheden die bij andere therapieën niet of minder snel haalbaar zijn.
 
Na de geboorte van mijn drieling (drie prachtige dochters) in 1998 heb ik besloten dat ik niet meer terug wilde keren in mijn baan en heb ik er voor gekozen opleiding tot Hypno-/psychotherapeut te gaan volgen. In 2002 ben ik gestart met mijn praktijk, gevestigd in Leidschenveen.

Wat de cliënt betreft ga ik er vanuit dat hij of zij alle hulp-bronnen reeds in zich heeft. Dat de cliënt niet het pro-bleem is, maar het probleem is het probleem. Verder vertrouw ik er in mijn behandeling op dat de cliënt zelf de antwoorden in zich heeft en dat ik hem kan begeleiden in zijn zoektocht naar deze antwoorden.
 
Mijn houding ten opzichte van de the-rapie is voor een groot deel beïnvloed door de werken van Milton Erickson. Hij is mijns inziens de belangrijkste hypnotherapeut van de vorige eeuw. Zijn manier van werken met het onbewuste spreekt mij zeer aan. Hij had een gewel-dige manier van contact maken, waarbij hij zeer goed kon aansluiten op de bele-vingswereld van de cliënt en zijn of haar klacht. Hij was een meester in het vertellen van “helende” verhalen die precies aansloten bij hetgeen waar de cliënt op dat moment mee bezig was. 
 
Ten aanzien van mijn houding t.o.v. de cliënt betekent dit dat ik de cliënt volledig in zijn waarde laat. Dat ik onvoor-waardelijke acceptatie en respect heb voor mijn cliënt en dat ik de cliënt op een empathische manier benader. Mijn passie voor het vak is groot. Ik wil mij ook blijven ontwik-kelen en lees veel literatuur en volg ieder jaar bijscholing (zie hieronder). Ik vertrouw op de mogelijkheden die het onbewuste biedt om te helpen bij het op lossen van problemen waar men op bewust niveau niet uitkomt. Ik vind het prachtig dat ik mensen kan begeleiden op hun zoektocht naar antwoor-den in hun onderbewuste, zodat veranderingsprocessen op gang komen. Zo kan ik met behulp van hypnotherapie mensen helpen zich verder te ontwikkelen.

Opleidingen
 • Opleiding Hypnotherapie Instituut voor Mentale Training, 2000-2001
 • Opleiding Hypno-/Psychotherapie, BGL 
  & Partners, 2003-2005
 • Medische Basiskennis, BGL & Partners, 2005
 • Workshop Burnout voor Hypnotherapeuten, NBVH, 2004
 • Workshop Hypnotherapeut en het Enneagram, NBVH, 2004
 • Workshop Praktijkopzet en Marketing, NBVH, 2005
 • Workshop Focal Point, NBVH, 2005
 • Workshop PDS (Prikkelbare darmsyndroom, NBVH,2006
 • Workshop EFT en EMDR, NBVH,2007
 • Workshop M.E.T. (Mentaal-Emotieve Training),2007
 • Cursus Familieopstellingen, BIVT, 2007
 • Workshop Hypnotherapeutische interventies bij kinderen in de medische setting, NBVH, 2007
 • Cursus EMDR 1, BIVT, 2007
 • Cursus EMDR II, BIVT, 2007
 • Cursus EMDR III/ EFT (Emotional Freedom Techniques), 2008
 • Cursus Conversational Hypnosis For Professional Hypnotherapist Certification Programm, Igor Ledochowski, Palm Springs, 2008
 • Workshop "werken met delen" NBVH, mei 2009
 • Wet & ethiek in de behandelrelatie tussen therapeut en cliënt", NBVH, oktober 2009
 • Conversational hypnosis audio seminar Kevin Hogan, augustus 2009
 • Latest developments in NLP, introducing and utilising DHE and NHR, Richard Bandler, mei 2010
 • Attention Shifting Coaching, NTI-NLP, John Overdurf,  September 2010
 • Specialisatiejaar Hypnotherapie Inner Child, BGL & Partners, 2011/2012
 • Linguistic Alchemy - Hypnotisch taalgebruik en attention shifting coaching, NTI-NLP, John Overdurf, September 2012
 • Training Hechtingstherapie voor hypnotherapeuten door Ph. D. Tony Madrid, Trance Art, 2014
 • Medische Basiskennis, BGL & Partners, mei 2014
 • EMDR III Verslavingsprotocol, NVTH, november 2014
 • Trauma, Dissociation and Recovery, PODS UK, January 2016
 • Masterclass Trauma and Dissociation, PODS UK, May 2017
 • Workshop Tekentaal voor iedereen, NBVH, November 2017
 • Workshop Rouwen of stilstaan, November 2017
 • Workshop Tinnitus, BIVT, Maart 2018
 • Workshop Depressie en Antidepressiva,  BIVT, Maart 2018
Maak nu een afspraak:
 

Tel: 070-4444440 

 

Lid van:
   

      
            
     

  


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint