Leonie Looijen-Vogelaar - Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching

Tarieven 

Sessie  Hypnotherapie                                   €   92,50

Sessie "Stoppen met roken"
inclusief MP3 file                                            € 129,50

Persoonlijke MP3 file   
met hypnotherapie sessie                             €  62,50

Vergoedingstips 

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden hypnotherapie. 

 • Kijk op de volgende website of uw ziektekos- tenverzekeraar de kosten voor hypnotherapie vergoedt:

  Zorgwijzer vergoedingen hypnotherapie 2017

 • Informeer voor het nagaan van de exacte vergoeding bij uw ziektekostenverzekeraar. Vermeld daarbij de volgende gegevens van de praktijk:

  - AGB-zorgverlenerscode: 9032184
  - RBCZ-licentiecode: 403214R
  - Prestatiecode 24501 - Hypnotherapie

 • Stuur de facturen altijd in (en bewaar altijd een kopie voor uzelf). 
   
 • Uw hypnotherapeute kan, op verzoek van de verzekeraar, een diagnostisch formulier invullen en een behandelplan waarin zij aangeeft waarvoor je in therapie komt en wat de verwachtingen zijn.
   
 • In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden kunnen hierop een beroep doen.
   
 • U kunt de gemaakte kosten voor therapie, als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken. 

 • Informeer eens bij de Arbodienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met jouw werk te maken hebben. 

De praktijk heeft informatie beschikbaar voor ziekten-kostenverzekeraars en verwijzers als artsen, psychologen of psychiaters. 


Maak nu een afspraak:

Tel: 070-4444440

of mail

info@infohypnotherapie.nl
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint